اخبار شرکت برق منطقه ای آذربایجان

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
گزارشی از جلسه اختتامیه ارزیابی عملکرد معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ۲۳۱
برگزاری دوره آموزشی ویژه مشاغل حساس در شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ۱۳۰
قدردانی مدیرعامل توانیر از قائم مقام شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ۹۶
گزارشی ازدومین روزبرنامه ارزیابی عملکرد معاونت بهره برداری برق آذربایجان توسط تیم ارزیابی توانیر ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ۲۲۶
گزارشی از جلسه افتتاحیه ارزیابی عملکرد معاونت برق منطقه ای آذربایجان ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ۲۵۷
دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان با شهردار کلانشهر تبریز ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ۲۵۲
بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان از معاونت منابع انسانی ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ ۲۸۲
دیدار نورزی مدیرعامل برق منطقه ای آذربایجان ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ ۴۴۷
پیام تبریک نوروزی مدیرعامل ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ۲۶۵۲
خدمت،کار و تلاش همه جانبه شعار شرکت درسال ۱۳۹۶ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۷۷۵