اخبار شرکت برق منطقه ای آذربایجان

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
انتصاب اعضای اصلی هیات مدیره شرکت ۰۲ بهمن ۱۳۹۵ ۲۰۶
تسلیت به خانواده های محترم و معزای سه تن از جانباختگان عوامل پیمانکار پروژه تونل انرژی تبریز ۲۵ دی ۱۳۹۵ ۲۸۹
سمینار آموزشی « شبکه های هوشمند» ۲۲ دی ۱۳۹۵ ۱۴۱
دوره آموزشی«مواد مخدر و پیامدهای سوءآن» ۲۲ دی ۱۳۹۵ ۱۲۷
دوره آموزشی« آشنایی با تجهیزات بی سیم» ۲۲ دی ۱۳۹۵ ۱۰۹
دوره آموزشی " آشنایی با قانون برگزاری مناقصات " در شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۰۸ دی ۱۳۹۵ ۱۴۶
کسب رتبه" شایسته تقدیر "در بخش نماز از سوی شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۰۸ دی ۱۳۹۵ ۱۳۰
جلسه کمیته تخصصی HSE ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۱۷۳
کسب رتبه «خوب» در بین دستگاههای اجرایی استان ۰۱ دی ۱۳۹۵ ۱۲۴
جلسه بررسی قابلیت استفاده نتایج پروژه تحقیقاتی در تبادلات برون مرزی ۰۱ دی ۱۳۹۵ ۱۴۳