اخبار شرکت برق منطقه ای آذربایجان

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
قدردانی مدیرکل پدافند غیرعامل استان استان از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۲۳
جلسه کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل با قرارگاه پدافند سایبری استان آذربایجانشرقی ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ ۸۷
اولین جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی در سال ۹۶ ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱۷
جلسه شورای معاونین و مشاورین ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۲۰
دومین جلسه بررسی روند پروژه های اولویت دار پیک بار ۱۳۹۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۱۹۲
قدردانی مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۲۰۸
همایش پیک بار تابستان ۱۳۹۶ ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۳۱۹
جلسه شورای پایایی منطقه ای برق آذربایجان ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۳۱۴
دیدار صمیمی فرزندان شاهد شاغل با مدیرعامل شرکت ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۳۵۷
بهره برداری از ۶ پروژه مهم شرکت برق منطقه ای آذربایجان در استان آذربایجانغربی با مجموع ۷۸۵ میلیارد ریال هزینه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۲۹۷