جلسه کمیته تخصصی HSE

 برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی HSE در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

  چهارمین جلسه کمیته تخصصی HSE در شرکت برق منطقه ای آذربایجان به ریاست مجری مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE این شرکت باحضور کارشناسان و نمایندگان ایمنی واحدهای ( کارگاههای ) شرکت برگزار گردید .

در این جلسه  در سالن جلسات برق آذربایجان ترتیب یافت ، ضمن ارائه فلوچارت و شرح وظایف کارشناسان و نمایندگان ایمنی واحدهای مختلف شرکت مطابق با آیین نامه اجرایی این کمیته توسط رئیس جلسه، موارد ذیل جهت کاهش آسیب پذیری به زیرساختها و حفظ محیط زیست و همچنین منابع انسانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

- ضرورت بررسی و بازنگری و ارائه چک لیستهای مرتبط با آخرین استانداردهای حفاظت حریق برای پستهای انتقال و فوق توزیع جهت اجرا .

- کدگذاری و نصب برچسبهای مشخصات و دستورالعمل استفاده از کپسولهای اطفاء حریق .

- اندازه گیری آلایندگی آب شرب پستهای انتقال و فوق توزیع .

- بررسی روشها ، ابزارها و راهکارهای مناسب جهت مبارزه با حشرات و حیوانات گزنده در کارگاههای مختلف شرکت .

 

IMG 8684

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید