ارتباط با برق منطقه ای آذربایجان

 

ساعات کاری شرکت برق منطقه ای آذربایجان شنبه الی چهارشنبه از ساعت   7:00  صبح الی  16:00  بعد از ظهر می باشد.

روزهای ملاقات مردمی مدیر عامل هر هفته روزهای چهارشنبه با هماهنگی قبلی دفتر روابط عمومی انجام می شود.

*در صورت وجود هر گونه شکایت در خصوص موضوع فعالیت شرکت ، از طریق مراجعه حضوری به دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات یا تکمیل فرم شکایات موجود در صفحه اصلی سایت در قسمت خدمات الکترونیکی ، رسیدگی و پاسخ ارائه خواهد شد .

*در صورت وجود هرگونه پیشنهاد و انتقاد در خصوص موضوع فعالیت شرکت ، از طریق مراجعه حضوری به دفتر روابط عمومی یا تکمیل فرم نظر سنجی از ارباب رجوع موجود در صفحه اصلی در قسمت خدمات الکترونیکی ، پاسخ لازم ارائه خواهد شد .

نام مقام تلفن
شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۸۲ , ۰۴۱-۳۳۲۸۵۱۸۱
افشین روشن میلانی مدیر عامل ۰۴۱-۳۳۲۸۵۱۸۵
سیدکمال سیدی مسلمی مدیر روابط عمومی ۰۴۱-۳۳۲۸۰۹۲۵
آدرس مکاتبات الکترونیکی