اخبار مزایده ها و مناقصات

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
مناقصه بازسازی و بهينه سازی ساختمانهای پست سردرود ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴
تجديد مناقصه عمليات فنس کشی و تسطيح پست سيار بيله سوار ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰
مناقصه خرید ۳ دستگاه دوربین ترموگرافی ، یک دستگاه دوربین کروناگرافی و ۴ دستگاه دوربین شکاری ۲۷ تیر ۱۳۹۶ ۴۸
مناقصه اجرای پروژه عمليات ساختمانی در پست نوردوز ۲۷ تیر ۱۳۹۶ ۵۹
مزايده فروش ۱۰ دستگاه خودروی سواری ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۳۵
مناقصه خريد متعلقات کابل و اجرای کابل کشی خط ۱۳۲ کيلوولت تکمداره اماميه - مارالان ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۵۴
خرید و تعویض مقره های معیوب سالهای قبل ۱۹۹۷ خط ۴۰۰کیلوولت تبریز- آیدوغموش ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۳۸
عمليات ساختمانی فنس کشی و تسطیح محوطه پست سيار فيوزی بيله سوار ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۲۳۲
انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری امور انتقال آذربایجانغربی ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۷۷
توسعه فيدر ۲۳۰ کيلوولت پست نيروگاه سهند بناب ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۱۳۶