اخبار مزایده ها و مناقصات

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
فراخوان عمومی جهت انتخاب مشاور برای پروژه خدمات مهندسی و مشاور جهت تکميل اخذ سند تک برگی ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ۶۸
فراخوان عمومی شناسايی مشاور جهت خدمات مشاوره تکميل سامانه سادا ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ۵۱
تجديد فراخوان عمومی جهت انتخاب مشاور برای پروژه حسابرسی مالی برای پروژه های IDB ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۵۴
مناقصه عملیات سیم کشی خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه ارومیه- نیروگاه سهند بطول تقریبی ۱۴۰ کیلومتر ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۸۰
فراخوان اجرای عملیات سیم کشی خط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره هریس- سراب و ارتباطات ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۶۶
مناقصه طراحی ، خرید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی خطوط و ترانسهای ۴۰۰ کیلوولت و ۱۳۲ کیلوولت پستهای آذربایجان ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۹۳
مناقصه انجام خدمات نظافت پستها و تشریفات و تنظیفات ساختمان اداری و خدمات عمومی امور انتقال اردبیل ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰۱
مزایده اجناس اسقاطي خود را از قبيل بشکه خالي - قرقره فلزي – تخته ، چوب و قرقره چوبي– انواع لوازم پست– اجناس پلاستيكي - سيم فولادي ، آلومينيومي -- لوازم اداري ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۷۴
انجام خدمات دایر نگهداشتن فضای سبز ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱۵
انجام خدمات تشریفات پذیرایی و تنظیفات ، خدمات عمومی ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱۲