اخبار مزایده ها و مناقصات

عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
تهيه و نصب و راه اندازی چيلر تراکمی اسکرو ۲۰۰ تن تبريز واقعی ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ ۵۸
ارائه خدمات مهندسی و مشاوره جهت تکمیل سامانه سادا (نرم افزار دارایی ) و استخراج اطلاعات مورد نیاز از اسناد و پرونده های موجود در این شرکت ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ۶۷
دارد اجراي عمليات بازدید ، آزمون ، سرویس ، تعمیر و نگهداری کلیه خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سطوح ولتاژی ۶۳ ،۱۳۲ ، ۲۳۰ ، ۴۰۰ کیلوولت ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ۸۸
ارائه خدمات مهندسی و مشاوره جهت اخذ سند تک برگی و تهیه نقشه utm پستهای فشارقوی ، نیروگاهها ، املاک خریداری شده ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ۷۶
تجديد مناقصه ارائه خدمات نظافت در پستهای فوق توزيع و انتقال تحت پوشش آ.ش و ديسپاچينگ ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ۱۳۷
انجام خدمات تشریفات پذیرایی و تنظیفات ، خدمات عمومی تحت پوشش شرکت ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ۹۰۵
مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و تست و راه اندازی پست ۲۰/۶۳ کیلوولت سرعین ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۵۹۲
مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری و خدمات درون شهری و برون شهری شرکت ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ۵۹۹
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یکدستگاه تیپ چنجر سه فاز ۱۳۲ کیلوولت برروی ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ ۸۲۹
مناقصه انجام خدمات نظافت پستها و تشریفات و تنظیفات ساختمان اداری و خدمات عمومی امور انتقال آذربایجانغربی ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ ۴۰۰