فرم درخواست انشعاب برق (حقوقی)
نام شرکت یا پروژه (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
شماره ثبت (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نوع جواز(تاسیس یا بهره برداری) (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نام و نام خانوادگی مدیر عامل (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نام و نام وخانوداگی نماینده تام الاختیار (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
تلفن همراه نماینده (*)
شماره تلفن همراه مورد نظر معتبر نمیباشد
به عنوان مثال ۰۹۱۱۲۳۴۵۶۷۸
شرح فعالیت (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
آدرس دفتر مرکزی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
کد پستی دفتر مرکزی (*)
مقدار کد پستی وارد شده صحیح نمی باشد
تلفن دفتر مرکزی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مثال: ۰۴۱۳۵۲۶۱۷۱۱
فاکس دفتر مرکزی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مثال: ۰۴۱۳۵۲۶۱۷۱۱
آدرس محل تامین برق (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
کد پستی محل تامین برق
مقدارکد پستی وارد شده صحیح نمی باشد
۱۰ رقمی
تلفن محل تامین برق
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
فاکس محل تامین برق
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
وب سایت
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
پست الکترونیکی
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
زمان بهره برداری از انشعاب (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
توضیح در خصوص زمانبندی بهره برداری از انشعاب
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
متقاضی محترم: شرکت برق منطقه ای آذربایجان مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق در سطح ولتاژ ۶۳ کیلوولت و بالاتر و همچنین ۷۰۰۰ کیلووات و بالاتر را در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بر عهده دارد
میزان قدرت درخواستی (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
کیلووات
نوع انشعاب برق درخواستی (*)مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نحوه تامین برق براساس مقررات جاری و به استناد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق اعلام میگردد
توضیحات
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
پیوست مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
حداکثر حجم مجاز ۱MB می باشد
درخواست کتبی با مهر و امضاء مجاز (*)
فایل اجباری است
حداکثر حجم مجاز ۱مگابایت میباشد
تصویر امنیتی (*) تصویر امنیتی
به روز رسانی تصویر
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
چنانچه قادر به خواندن تصویر نیستید دکمه "به روز رسانی" را فشار دهید
ارسال