فرم شکایات یا درخواست مردمی (اشخاص حقیقی)
نام(*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
نام خانوادگی(*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
شماره شناسنامه
Invalid Input
کد ملی(*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
کد پستی(*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
استان محل صدور شناسنامه(*)
Invalid Input
شهر(*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
تاریخ تولد(*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
تاریخ صدور شناسنامه(*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
میزان تحصیلات
Invalid Input
شغل
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
محل اشتغال
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
آدرس محل اشتغال
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
تلفن محل اشتغال
Invalid Input
آدرس محل سکونت
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد.
کد پستی محل سکونت
Invalid Input
تلفن محل سکونت
Invalid Input
وضعیت خاص
Invalid Input
   
آیا در رابطه با شکایت یا درخواست خود مدارکی دارید؟
Invalid Input
در صورت وجود مدرک، میتوانید فایل را از این قسمت ارسال فرمایید
Invalid Input
آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید؟
Invalid Input
در صورت اقدام نام مرجع را وارد نمایید
Invalid Input
نتیجه شکایت یا درخواست
Invalid Input
آیا سابقه طرح شکایت یا درخواست از این دستگاه را داشته اید؟
Invalid Input
آیا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجددا تکرار شده است؟
Invalid Input
آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه در مورد شکایت یا درخواست قبلی خویش راضی هستید؟
Invalid Input
تاریخ درج شکایت یا درخواست در مرحله قبل
Invalid Input
توضیحات بیشتر
Invalid Input
کد امنیتی(*) کد امنیتی
از نو
Invalid Input