فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
تاریخ مراجعه (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نام واحد یا دفتر مراجعه شده (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
علت مراجعه (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط کارکنان برای انجام خدمات درخواستی را تا چه اندازه دقیق و مناسب ارزیابی می کنید (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
تلاش کارکنان جهت انجام سریع و به موقع وظایفشان را چگونه ارزیابی می کنید؟ (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
تلاش کارکنان جهت رعایت قوانین و مقررات را چگونه ارزیابی می کنید؟ (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
نظر کلی شما در مورد کیفیت خدمات ارائه شده چیست؟ (*)
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
چنانچه در مواردی قوانین و مقررات رعایت نشده است، لطفا بنویسید
Invalid Input
نام فرد یا افرادی را که مناسب ترین برخورد را با شما داشته اند بنویسید
در صورت مشاهده کوتاهی و برخورد نامناسب، لطفا وضعیت را با ذکر تاریخ و نام فرد بنویسید
نام و نام خانوادگی
شماره تلفن
عبارت امنیتی (*) عبارت امنیتی
بروزرسانی
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
ارسال