افتخارات شرکت

Amar01
Amar2
IMG 0088-1
IMG 0114
IMG 0116
IMG 0118
IMG 0122
IMG 0123
IMG 0126
IMG 0128
IMG 9076
معروف
-تقدير
-کنگره
عملیاتی
-وزیر-نیرو-از-مهندس-صبوری
-ح-همایش-زنان
مهندس صبوری در سیستمهای رله
ورزش مدیرعامل
ورزش مدیرعامل2
-آقای-صبوری-از-طرف-آقای-کردی
-آقای-صبوری-از-طرف-آقای-کوزه-کنانی
-آقای-صبوری
-امر-به-معروف
-حقوقی
-دستگاه-برگزیده-از-استانداری-سال-94
-رتبه-سوم-فوتسال-شهدا
-نمایشگاه
-کنگره-
پدافند غیرعامل
-دستاورد-تلاش
93