شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصابات برق منطقه ای آذربایجان - انتصابات برق منطقه ای آذربایجان
جستجو بیشتر

جستجو در گوگل

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب بازرس مواد ۹۱ و ۹۲

انتصاب بازرس مواد ۹۱ و ۹۲

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت برق منطقه آذربایجان صورت گرفت:

ادامه ...
انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب مديرعامل

انتصاب مديرعامل

انتصاب دکتر ميلاني به عنوان مديرعامل شرکت برق منطقه اي آذربايجان

ادامه ...
انتصاب

انتصاب

مراسم معارفه مدیر امور انتقال اردبیل

ادامه ...
مراسم معارفه فرمانده پایگاه

مراسم معارفه فرمانده پایگاه

مراسم معارفه فرمانده پایگاه شهید حمید باکری برق آذربایجان

ادامه ...
انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب

انتصاب

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
جلسه تکریم ومعارفه معاونان منابع انسانی و هماهنگی

جلسه تکریم ومعارفه معاونان منابع انسانی و هماهنگی

گزارشی از جلسه تکریم ومعارفه معاونان منابع انسانی و هماهنگی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب ذیحساب شرکت برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب ذیحساب شرکت برق منطقه ای آذربایجان

با حکم معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور صورت گرفت:

ادامه ...
معارفه اعضای انجمن اسلامی

معارفه اعضای انجمن اسلامی

معارفه اعضای انجمن اسلامی

ادامه ...
اعضای کارگروه " مدیریت سبز"

اعضای کارگروه " مدیریت سبز"

با حکم مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...
انتصاب رئیس شورای هماهنگی امور ایثارگران

انتصاب رئیس شورای هماهنگی امور ایثارگران

انتصاب رئیس شورای هماهنگی امور ایثارگران استان آذربایجان شرقی

ادامه ...
انتصاب رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو

انتصاب رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو

انتصاب رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی

ادامه ...
انتصاب رئیس "کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد"

انتصاب رئیس "کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد"

انتصاب رئیس "کارگروه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد"

ادامه ...
انتصاب در برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در برق منطقه ای آذربایجان

انتصاب در برق منطقه ای آذربایجان

ادامه ...

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض