شرکت برق منطقه ای آذربایجان
details

در مراسم آغازین این ارزیابی ؛ مهندس امجدی مدیر دیسپاچینگ منطقه ای آذربایجان ضمن ابراز خوشحالی از حضور ارزیابان شرکت های توانیر و مدیریت شبکه در شرکت برق منطقه ای آذربایجان به ارائه گزارشی از ساختار، گستردگی، حوزه جغرافیایی و آخرین وضعیت شبکه برق و شبکه اسکادا و مخابرات تحت پوشش شرکت برق منطقه ای اذربایجان در سه استان پرداخت.

در ادامه گزارشی از آخرین عملکرد حوزه های مختلف دیسپاچینگ منطقه آذربایجان اعم از برنامه ریزی، بهره برداری، مخابرات و تله متری و اسکادا و جایگاه ویژه دیسپاچینگ آذربایجان در بین دیسپاچینگهای منطقه ای سراسر کشور، اقدامات ویژه دیسپاچینگ آذربایجان در حوزه های بازیابی، بهره برداری شبکه الکتریکی، تکمیل زیرساخت مخابرات فیبرنوری، مطالعات و ... ارائه و با بیان مهمترین طرحها و پروژه های کلان منطقه شمالغرب در حوزه های مختلف از جمله اتصال شبکه های برون مرزی، تکمیلی نیروگاهی، توسعه ای و بهیه سازی، اسکادا و مخابرات، تولیدات پراکنده و مشترکین صنعتی و تجاری، امنیت سایبری عنوان نمود و همچنین مزایای ارزیابی ها را در شناسائی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و نیز سنجش کمی و کیفی و چگونگی ارائه خدمات و تاثیرگذاری نتایج آن در رشد و تعالی دیسپاچینگ های منطقه را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه سرکار خانم مهندس سعادت نیا، سرپرست تیم ارزیاب و نماینده دیسپاچینگ ملی ضمن قدر دانی از میزبانی شرکت برق منطقه ای آذربایجان جهت انجام فرآیند ارزیابی؛ اهداف این دوره از ارزیابی از جمله تبادل تجربیات موفق و ارزنده مناطق، ریشه یابی اشکالات مختلف بهره برداری شبکه سراسری و طراحی مکانیزمهای علمی و علمی جهت اصلاح اشکالات، تقدیر از خدمات دیسپاچینگهای مناطق در همکاری و عیب یابی و رفع اشکالات مختلف بهره برداری، شناسائی و برنامه ریزی چالشهای نیروی انسانی متخصص حوزه های دیسپاچینگ و مخابرات مناطق، نظارت بر استقرار و رعایت الزامات فنی مختلف بهره برداری شبکه الکتریکی و مخابراتی مناطق، ارتقاء شاخصهای بهره برداری شبکه الکتریکی و مخابراتی از جمله رویت پذیری منطقه، رویت پذیری صنایع و رویت پذیری تولیدات پراکنده و رویت پذیری شرکتهای توزیع، ارتقاء دانش فنی و آموزشی کارکنان دیسپاچینگ، لزوم ارتقاء امنیت سایبری در حوزه OT ، شناسائی و همکاری در راستای تعیین فیدرهای سریع القطع برای مدیریت های بار، پیگیری راه اندازی مرکز اسکادای جدید منطقه شمالغرب، هماهنگی با شرکتهای همجوار در بهره برداری شبکه سراسری، عنوان نمود.

پس از اتمام جلسه افتتاحیه، بازدیدی از دیسپاچینگ جدید به همراه تیم ارزیابی بعمل آمد و سپس ارزیابی دیسپاچینگ در چهار حوزه بهره برداری، برنامه ریزی، اسکادا، مخابرات در محل دیسپاچینگهای نیروگاه و شهریار انجام گردید.

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1401/11/02   تعداد بازدید 186     http://azrec.co.ir/blog/u/33200   لیلا بالازاده ---
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض