جلسه شورای معاونین

دومین جلسه شورای معاونین و مشاورین برق منطقه ای آذربایجان

دومین جلسه شورای معاونین و مشاورین شرکت برق منطقه ای آذربایجان با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

در این جلسه ابتدا هر یک از معاونین پیرامون فعالیت ها و اقدامات حوزه مربوطه گزارشی ارائه دادند و سپس چالشهای فراروی مدیریت پیک بار در فصل تابستان به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های شرکت و نیز برخی موصوعات اجرایی ،اداری و خدماتی شرکت مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه همچنین در خصوص بیمه درمان و برخی طرح های خدماتی در حوزه ستادی شرکت تصمیماتی اتخاذ گردید.

IMG 0005

IMG 0001
IMG 0003
IMG 0004
IMG 0005
IMG 0006
IMG 9999

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید