برگزاری کارگاه آموزشی

در شرکت برق منطقه ای آذربایجان صورت گرفت:

برگزاری کارگاه آموزشی "واکاوی و تفصیل دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل"

کارگاه آموزشی "واکاوی و تفصیل دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل" با همکاری مجتمع آذربایجان و به مدرسی مهندس دقت از شرکت توانیر با حضور دکتر میلانی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان، معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت برگزار شد.

IMG 0616

IMG 0611
IMG 0613
IMG 0616

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید