راهکارهای مدیریت مصرف

 برگزاری جلسه آموزشی ارائه گزارش ممیزی و راهکارهای مدیریت مصرف در ساختمان ستادی

جلسه آموزشی ارائه گزارش ممیزی و راهکارهای مدیریت مصرف در ساختمان ستادی به مدرسی مهندس فارسی از مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان آذربایجان با حضور همکارن شرکت برگزار شد. 

 

IMG 0730

IMG 0722
IMG 0724
IMG 0726
IMG 0730

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید