استعلام بارگيری و حمل و تخليه آهن آلات دکل های برق

اعلان عمومی استعلام

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد استعلام بارگیری و حمل و تخلیه آهن آلات دکل های برق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مهلت ارائه پیشنهاد : ۲۴/۲/۹۸

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۴۲۱-۰۴۱ آقای صادق هراب تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir