استعلام بازرسی ادواری سال ۹۸ آسانشورهای ساختمان ستادی شهريار

« اقتصاد مقاومتی، توليد – اشتغال »

اعلان عمومی استعلام

شرکت برق منطقه ای آذربایجان در نظر دارد استعلام بازرسی ادواری سال ۱۳۹۸ آسانسورهای ساختمان ستادی شهریار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی ir.setadiran.www برگزار نماید .

مهلت ارائه پیشنهاد : ۲۴/۲/۹۸

جهت اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱

جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۱۰۷۳۱۱۳-۰۴۱ آقای اسماعیلیان تماس حاصل فرمايند .

www.tavanir.org.ir       www.Iets.mporg.ir       www.azrec.co.ir