مشاهده آنلاین صورت حساب مشترکین شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت های توزیع نیروی برق
لطفا شرکت مورد نظر را انتخاب فرمایید:

لطفا شماره اشتراک ۸ رقمی یا شناسه قبض ۱۳ رقمی خود را وارد نماييد.

 راهنمای استفاده از سیستم :

  • شماره اشتراک ۸ رقمی یا شناسه قبض ۱۳ رقمی خود را که روی صورت حسابهای برق درج و مشخص گردیده در Box خالی مقابل شماره اشتراک وارد و کلید Enter را فشار داده و یا بر روی کلمه اجرا در زیر Box با ماوس کلیک نمائید .

  • با اقدام فوق الذکر می توانید در جدول اول به مشخصات عمومی و پرونده انشعاب برق و در جدول دوم زیر جدول اول به مشخصات ۸ دوره صورتحسابهای صادره و پرداختی ها و مانده بدهی و در در جدول سوم به آخرین صورتحساب خود دسترسی پیدا کنید .

  • در جدول دوم ( مشخصات ۸ دوره صورتحسابها و پرداختی ها ) می توانید با کلیک کردن روی مبلغ پرداختی هر دوره اطلاعات و نحوه محاسبه صورتحساب دوره مورد نظر را ملاحظه نمائید .

  • اطلاعات مذکور فقط برای آگاهی مشترکین عزیز از آخرین وضعیت پرونده انشعاب و صورتحسابها و پرداختی ها و مانده بدهی می باشد . آخرین پرداختی شما حداکثر تا ۱۰ روز از طریق بانک عامل وصول و به حساب شما منظور خواهد شد . چنانچه مغایرتی در صورتحسابها یا پرداختی ها و بدهی ملاحظه فرمودید ، اداره برق مربوطه را در جریان امور قرار دهید .

  • شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو مفتخر است با ایجاد این سیستم وظیفه و رسالت اطلاع رسانی خود را نسبت به مشترکین به انجام رساند و از نکته نظرات اصلاحی مشترکین استقبال می نماید . اگر نظر تکمیلی در مورد سایت دارید به روابط عمومی شرکت مانیر اعلام فرمائید تا در توسعه و بهبود اطلاع رسانی اقدام گردد .