فرم درخواست انشعاب (حقیقی)

مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
کد ملی ده رقمی ، بدون خط تیره بصورت کامل نوشته شود .
Invalid Input
به عنوان نمونه :۳۱۰۷۳۰۲۴-۰۴۱
مقدار نا معتبر
مقدار نا معتبر
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
متقاضی محترم: شرکت برق منطقه ای آذربایجان مسئولیت فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق در سطح ولتاژ ۶۳ کیلوولت و بالاتر و همچنین ۷۰۰۰ کیلووات و بالاتر را در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل بر عهده دارد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
مقدا ر نا صحیح
مقدا ر نا صحیح
تصویر امنیتی
به روز رسانی تصویر مقدار وارد شده صحیح نمی باشد
Invalid Input

تایید اطلاعات ثبت شده