راهبرد مشارکت

 

یکی از مهمترین اهداف شرکت برق منظقه ای آدربایجان در طول سنوات مختلف، ارائه سرویس بهینه به ذی‌نفعان، افزایش رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود  به اطلاع برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادهای شرکت برق منظقه ای به آدرس http://np-azrec.tavanir.org.ir/Login.aspx ، نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها را که خود انعکاسی از نظرات صاحبنظران و مردم می باشد، پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید.

همچنین، این شرکت از طریق سامانه میز خدمت الکترونیک ، اقدام به اخذ نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های مردم در تمامی حوزه های مرتبط با خدمات صنعت برق می‌نماید.

 

پیشنهادها و انتقادها به آدرس: https://np-azrec.tavanir.org.ir/Login.aspx
رسیدگی به شکایات به آدرس: https://egov.azrec.co.ir
نظرسنجی خدمات به آدرس: https://egov.azrec.co.ir/survey/

ضمائم:
این فایل را دانلود کنید (rahbord.pdf)راهبرد مشارکت۹۰۴ کیلوبایت