مجری مدیریت بحران ، پدافند غیرعامل و HSE

مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE:

 

  • چشم انداز :

-     صيانت از سرمايه هاي انساني و حفظ محیط زیست در فضای توسعه پایدار

-     امنیت و تاب آوری در مقابل تهدیدات ، مخاطرات و بحرانها در فضای توسعه پایدار.

 

  • رسالت:

-       تداوم استمرار خدمات.

-       ظرفیت سازی و افزایش ظرفیت سازگاری در مقابل بحرانها.

-       بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری در زیرساختها.

-       ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت  سرمایه های انسانی 

-       حفظ محیط زیست