برنامه ریزی منابع سازمانی

 

ERP به معنی برنامه ریزی منابع سازمانی است

مزایا مشكلات

با ERP می توان فعالیتهای مختلف سازمان را به طور یکپارچه در یک سیستم نرم افزاری واحد تعریف نمود. ERP با یک دید فرآیندی به یک سازمان بمنظور تأمین اهداف آن، مدیریت نیازهای کسب و کار را با یکپارچه سازی تمام عملکردهای آن تسهیل می نماید

یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی، امکان اقتباس بهترین روشهای انجام کسب و کار، بومی سازی مدل مرجع و اندازه گیری کارایی از مهمترین قابلیتها و ویژگیهایی است که ERP به ارمغان می آورد

ERP مزایای زیر را برای سازمان به ارمغان می آورد:

مزایا

• حذف فر آیند های غیر موثر دستی.

• حذف سیستم های مجزا و پراکنده.

• ایجاد یک ابزار مشترک سازمانی در اجرای فرآیند ها وسیستم ها بصورت به هم پیوسته.

• کنترل بودجه بهتر و موثرتر، بهبود برنامه ریزی و فر آیند های مالی.

• پشتیبانی موثر در فرآیند تصمیم گیری

• پیاده سازی آن فرصت مغتنمی را برای مهندسی مجدد سازمان فراهم می سازد

• بستر های لازم برای ایجاد کسب و کار الکترونیکی را فراهم می سازد

• پس از استقرار در زمان کوتاهی بازدهی سازمان را افزایش می دهد

• رضایت مشتریان را بدنبال دارد

• باعث ساده سازی و استاندارد شدن روشها می شود

• در بلند مدت هزینه های سرمایه گذاری در بخش IT را کاهش می دهد

• برای بسیاری از مسائل راه حل از پیش ساخته دارد

• فقط نیاز به بومی سازی دارد

• بازگشت سرمایه سریعتر از زمان توسعه نرم افزار بصورت داخلی(In-house) حاصل می شود

• وابستگی به نیروی انسانی کم می شود

• به اشتراک گذاری اطلاعات در سطح کسب و کار به سادگی حاصل می شود

• فروشندگان و تامین کنندگان می توانند بصورت On line ارتباط داشته باشند

• انتقال دانش فنی بین صنایع نوآوری را تضمین می کند

 

مشكلات

البته ممکن است پیاده سازی ERP مشکلاتی نیز به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی اشاره شده است:

• سرمایه گذاری اولیه نسبتا زیاد

• ریسک بالا

• قسمتهای زیادی از سازمان درگیر پروژه می شوند

• بسیاری از سازمانها از کلیه امکانات ERPها استفاده نمی کنند و بنابراین از مزایای آن برخوردار نمی شوند

• برای پیاده سازی ERPها منابع زیادی مورد نیاز است

• زمان نسبتا طولانی برای پیاده سازی در سازمانهای بزرگ (مانند صنعت برق) مورد نیاز است