مشخصات ثبتی شرکت

نام شخص حقوقی: شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان

شماره اقتصادی: ۴۱۱۱۶۵۸۷۶۹۶۸

شماره ثبت: ۴۹۵۲۸۲

شناسه ملی: ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲

نشانی کامل:         استان: آذربایجان شرقی      شهرستان: تبریز

کدپستی ۱۰ رقمی: ۵۱۵۶۹۵۷۷۳۴

نشانی: تبریز، بلوار استاد شهریار، بالاتر از مجتمع رفاهی پتروشیمی، جنب مجتمع تفریحی باغلار باغی، ساختمان شهریار(شرکت برق منطقه ای آذربایجان)

شماره تلفن/نمابر:۴-۳۳۲۸۵۱۸۱-۰۴۱-۳۳۲۸۵۳۶۰-۰۴۱