روابط عمومی

آیا کارآموز قبول می کنید ؟

لطفا با مراجعه به سایت www.azrec.co.ir و یا مراجعه حضوری به دفتربرنامه ریزی منابع انسانی وآموزش شرکت اطلاعات لازم را کسب نمایید.

حریم خط فشار قوی چند متر است ؟

با توجه به اینکه شدت قدرت خط عبوری متفاوت است با مراجعه حضوری و ارائه آدرس دقیق محل مورد نظر از نزدیک توسط کارشناسان ذیربط بازدید و اعلام نظر خواهد شد .

آیا در شرکت برق منطقه ای استخدام هست ؟

استخدام در شرکت برق منطقه ای از طریق برگزاری آزمون متمرکز از سوی شرکت مادر تخصصی توانیر و اشتغال نیروی ایران (توانیر ) به آدرس سایت اینترنتی ، WWW.azrec.co.irانجام می پذیرد .

جلسه ملاقات مردمی مدیر عامل چه روز است ؟

روزهای چهارشنبه هر هفته با هماهنگی قبلی

رای گیری برخط

محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط سایت برق آذربایجان را چگونه ارزیابی می کنید؟