گالری تصاویر

بهره-وری-2
چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۹۹
شورای-فرهنگی-2
یکشنبه، ۲۱ ارديبهشت ۹۹
کمیته-ورزش
شنبه، ۲۰ ارديبهشت ۹۹
مدیریت-مصرف
یکشنبه، ۱۴ ارديبهشت ۹۹

رای گیری برخط

محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط سایت برق آذربایجان را چگونه ارزیابی می کنید؟