شرکت برق منطقه ای آذربایجان

اطلاعیه ها و بخشنامه ها - اطلاعیه ها و بخشنامه ها
جستجو بیشتر

جستجو در گوگل

تمدید مهلت ارسال آثارنخستین جشنواره ملی  نمایش عروسکی مدیریت مصرف برق

تمدید مهلت ارسال آثارنخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی مدیریت مصرف برق

تمدید مهلت ارسال آثارنخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی مدیریت مصرف برق

ادامه ...
جشنواره ملی کاریکاتور مصرف بهینه برق

جشنواره ملی کاریکاتور مصرف بهینه برق

جشنواره ملی کاریکاتور مصرف بهینه برق

ادامه ...
نخستین جشنواره ملی برق  ورسانه

نخستین جشنواره ملی برق ورسانه

نخستین جشنواره ملی برق ورسانه

ادامه ...
نخستین جشنواره ملی  قصه گویی چراغ

نخستین جشنواره ملی قصه گویی چراغ

نخستین جشنواره ملی قصه گویی چراغ

ادامه ...
فراخوان جشنواره ملی کاریکاتور

فراخوان جشنواره ملی کاریکاتور

فراخوان جشنواره ملی کاریکاتور

ادامه ...
نخستین جشنواره ملی  فیلم کوتاه خانه روشن

نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه خانه روشن

نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه خانه روشن

ادامه ...
نخستین جشنواره ملی  نمایش عروسکی مدیریت مصرف برق

نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی مدیریت مصرف برق

نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی مدیریت مصرف برق

ادامه ...
بخشنامه ممنوعیت بکار گیری نیروی انسانی

بخشنامه ممنوعیت بکار گیری نیروی انسانی

بخشنامه ممنوعیت بکار گیری نیروی انسانی

ادامه ...
اطلاعیه ثبت نام مشمولین وظیفه

اطلاعیه ثبت نام مشمولین وظیفه

اطلاعیه ثبت نام مشمولین وظیفه

ادامه ...
اطلاع رسانی ثبت نام مشمولین وظیفه

اطلاع رسانی ثبت نام مشمولین وظیفه

اطلاع رسانی ثبت نام مشمولین وظیفه

ادامه ...
جداول نرخ برق در سال 1401

جداول نرخ برق در سال 1401

جداول نرخ برق در سال 1401

ادامه ...
آگهی جذب نیروی انسانی

آگهی جذب نیروی انسانی

آگهی جذب نیروی انسانی

ادامه ...
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و مخابرات

ادامه ...
اطلاع رسانی ثبت نام مشمولین وظیفه

اطلاع رسانی ثبت نام مشمولین وظیفه

اطلاع رسانی ثبت نام مشمولین وظیفه

ادامه ...
دیدگاه های مراجع عظام دینی درمورد انرژی برق

دیدگاه های مراجع عظام دینی درمورد انرژی برق

دیدگاه های مراجع عظام دینی درمورد انرژی برق

ادامه ...
انتشار جدول خاموشی‌ها در دستور کار صنعت برق نیست/ تدوین یکصد برنامه عملیاتی برای مدیریت بار شبکه برق در تابستان امسال

انتشار جدول خاموشی‌ها در دستور کار صنعت برق نیست/ تدوین یکصد برنامه عملیاتی برای مدیریت بار شبکه برق در تابستان امسال

انتشار جدول خاموشی‌ها در دستور کار صنعت برق نیست/ تدوین یکصد برنامه عملیاتی برای مدیریت بار شبکه برق در تابستان امسال

ادامه ...

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض