شرکت برق منطقه ای آذربایجان

نام نام خانوادگی

مسئول خدمات

شماره تماس

سمت

سعید پورمستقیمی

مسئول خدمت مشترکین صنعت برق

04131073024

مدیردفتر مشترکین مدیریت مصرف و وصول درآمد

سید کمال سیدی مسلمی

مسئول خدمت ملاقات با مسئولین و طرح تکریم

04131073080

مدیر دفتر روابط عمومی

علیرضا احمدزاده حساس

مسئول خدمت رسیدگی به شکایات

04131073092

مدیر دفتر حقوقی

غلامرضا شیخ زاده

مسئول خدمت خدمات کتابخانه ای وپذیرش کارآموزی

04131073042

مدیر دفتر آموزش

علی باغبان سیروس

مسئول خدمات نیروگاههای تولید پراکنده

04131073404

وظایف کارشناسی طرح تولید پراکنده

سید سعید حسنی خسروشاهی

مسئول خدمت کارنامه ی آماری

04131073029

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1401/01/10   تعداد بازدید 1087     https://azrec.co.ir/blog/u/22638   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض