شرکت برق منطقه ای آذربایجان
عنوان خدمتعنوان زیر خدمتشناسه زیرخدمتدسترسی به خدمت
ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های برق منطقه ای(13032117000)
تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032117100
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032117101
صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032117102
صدور قبض میان دوره مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032117103
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032117104
ارائه سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032117105
ارائه خدمات پس از برقراری انشعاب شرکت های برق منطقه ای(13032118000)
افزایش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118100
کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118101
کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118102
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118103
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های برق منطقه ای13032118104
آزمایش کنتور مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118105
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118106
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118107
تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118108
ادغام انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118109
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های برق منطقه ای13032118110
ارائه خدمات مرتبط با برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای(13032119000)برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای13032119101
رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق(13032120000)رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق13032120000
ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای(13032122000)ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای13032122000

 

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1401/02/17   تعداد بازدید 1839     https://azrec.co.ir/blog/u/22735   Modir Administrator
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
آدرس صفحه

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض