شرکت برق منطقه ای آذربایجان

اقدامات اصلاحی صورت پذیرفته برا اساس نظرسنجی :

نظر سنجی از متقاضیان و مشترکین 1399

نظر سنجی از متقاضیان و مشترکین 1400 در پیوست

 

 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1401/02/20   تعداد بازدید 6259     https://azrec.co.ir/blog/u/22741  
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
1 رای --- ( 1 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض