شرکت برق منطقه ای آذربایجان
درگاه ملی خدمات دولت هوشمندhttps://iran.gov.ir
درگاه ملی خدمات دولت همراهhttps://mob.gov.ir
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتhttp://foia.iran.gov.ir
سامانه دادورhttp://www.bemcenter.ir
پیشخوان مجوزهای کشور - بهبود فضای کسب و کار (یاور)http://www.g4b.ir
سامانه ستادhttp://www.setadiran.ir
پایگاه اطلاعات قراردادهای کشورhttps://cdb.mporg.ir
سامانه ثبت نام امریهhttp://amriyeh.moe.gov.ir
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولتhttps://111.ir
  
 
 


تاریخ انتشار / بروز رسانی1402/05/03   تعداد بازدید 6379     https://azrec.co.ir/blog/u/43530  
  • برچسب ها:
  • برچسبی برای این صفحه ثبت نشده است
0 رای --- ( 0 )
آدرس صفحه

ارسال نظر

افراد کمتوانافراد کمتوان
کنتراستکنتراست
افزایش اندازهافزایش اندازه
کاهش اندازهکاهش اندازه

پسزمینه قرمزپسزمینه قرمز
پسزمینه سبزپسزمینه سبز
پسزمینه پیشفرضپسزمینه پیشفرض